Flere kulturformer af fjerbregnen Athyrium filix-femina sidst i juni 2012.
-
ATHYRIUM FILIX-FEMINA, FJERBREGNE
Fjerbregnen vokser i mange danske skove. Den er let at kende fra andre bregner, for selvom den flygtigt kan minde noget om Almindelig Mangeløv, så er den mere spinkel af bygning. Linné navngav den derfor Filix femina, hvilket betyder hunbregne. På hans tid vidste man nemlig ikke, hvordan bregner formerede sig, så den mere groft byggede Almindelig Mangeløv, der ofte vokser samme steder som Fjerbregnen, kaldte han Filix mas, det vil sige hanbregne. Botanikere er dog for længst blevet klar over, at de to bregner ikke er nært beslægtede, men at de hører til  i hver sin slægt. Af veneration har man i begge tilfælde beholdt Linnés navne som artsnavn med en bindestreg imellem de oprindelige navne. 
Fjerbregnen trives godt i almindelig ikke for tung havemuld i skygge eller halvskygge. Den kan dog også klare sig  i fuld sol, for eksempel mellem store sten, idet jorden under sådanne sten kun sjældent tørrer helt ud.
De 2-3 gange fjersnitdelte, grønne blade danner en stor roset, og kan blive op til lidt over en meter høj. Bladets stængel er almindeligvis grøn med brune avner på den nederste del. Af og til finder man eksemplarer med røde stængler, de kan endog være purpur eller helt vinrøde, hvilket er en meget smuk kontrast til de fine grønne blade.
Fjerbregnens småblade af anden orden er smallere end tilsvarende småblade på mangeløvbregnen. Desuden er de dybe- re indskårne i bladkanterne og i nogle tilfælde helt indskårne (tre gange fjer- snitdelte), og der er tydelig forskel på de små slør, som dækker sporehushobene på bagsiden af bladet, mens de tilsva- rende slør hos mangeløvarterne er nyreformede, er slørene på fjerbreg- nerne aflange og hæftet i den ene side, som vist på min tegning til venstre. 
Til venstre et mellemstort blad af en fjerbregne med rød bladstængel. Former med røde stængler betragtes af nogle som kulturformer, og de benævnes uofficielt med kulturnavnet 'Rubicaule'. Bladet målte 43 cm., mens de øvrige blade på samme plante var omkring dobbelt så høje.
-
KULTURFORMER AF ATHYRIUM FILIX-FEMINA
-
Athyrium filix-femina 'Capitatum Group'
omfatter en gruppe af bregner med store delinger i bladenes top, men ikke i småbladenes spidser. Højde op til 60 cm.
Athyrium filix-femina 'Caput Medusa'
er en dværgform næsten uden småblade og med en meget voldsom deling af bladenes top. Højde 10-15 cm.
Athyrium filix-femina ‘Congestum Cristatum’
Congestum betyder sammentrængt, og det passer fint, for bla- denes kraftige midterstængel er kort, så småbladene ligger ind over hinanden, og alle bladspidser er delte. Højde 45 cm.
Athyrium filix-femina 'Corymbiferum Group' 
omfatter kulturformer med ret korte men kraftige kamdelin- ger af kvast- eller knippeform i bladets, såvel som småblade- nes spidser. Der findes flere varianter. Højde 60-70 cm. 
Athyrium filix-femina 'Cristatum Group'
fjerbregnerne i denne gruppe har helt flade eller næsten helt flade kamdelinger i bladspidserne, og delingerne i toppen af bladet er smallere end bladets største bredde. Højde 60-90 cm.
Athyrium filix-femina 'Cristatum' med røde stængler, som har sået sig 
selv på voksestedet i en tue af den vilde Engelskgræs Armeria Maritima, fotograferet sidst i maj 2011, så bladene knap er rullet helt op, 
og Krybende læbeløs, Ajuga reptans blomstrer.

 
Athyrium filix-femina 'Cruciatum Group' juli 2012.
Opformeret med sporer høstet fra den oprindelige 
Athyrium filix-femina 'Victoriae'

 
Athyrium filix-femina 'Cruciatum Group' Gitterbregne
er en gruppe sporeformerede bregner, der stammer fra Athy- rium filix-femina 'Victoriae'. En bregne, der kun er fundet én gang i det centrale Skotland i 1861. Da sporeplanter varierer mere eller mindre, må kun delinger af den oprindelige kaldes Athyrium filix-femina 'Victoriae'.
  Ved såning af sporer bliver der nogle få procent af det helt rigtige udseende, selv når det er sporer fra den oprindelige, så må planterne sorteres, og man kan ikke gøre det med sikker- hed før de er fire til fem år gamle. De tre blade på fotografiet er fra et sådant eksemplar. Højde 60-90 cm.
Athyrium filix-femina 'Depauperatum Cristatum'
En form med reducerede og nogle steder helt manglende små- blade, og med delinger af bladspidserne. Højde 60-70 cm.
Athyrium filix-femina 'Fieldiae'
Igen en fjerbregne, som ikke får helt det samme udseende, som den burde, når den er opformeret fra sporer. Den har ligesom crusiatumformerne dybt kløftede småblade, men de er kortere og uden kamdelinger af småbladene. Højde 50-60 cm.
Athyrium filix-femina 'Frizelliae'
blive for stor, og ikke helt regelmæssig nok, hvis den opforme- res fra sporer, idet den bør være omkring 20 cm. høj og alle småblade skal være kløftede og under 1 cm. både i længde og bredde. Sporeformerede får af og til almindelige småblade. Højde 30-45 cm.
Athyrium filix-femina 'Frizelliae Cristatum'
har småblade som ovenstående og desuden delinger i bladets top. Sporeformerede varierer en del. Højde 30-45 cm.
-
Athyrium filix-femina 'Gemmatum'
er en form med store kvastagtige delinger i bladspidsen, og kvasten i toppen er bredere end de smalle blade. Højde 60 cm.
Athyrium filix-femina 'Minutissimum'
Dværg Fjerbregner. De fleste sporeformerede er ret store, men små former er fundet ved selektion, og de ser ud til at forblive små. Højde a. 45-50 cm. og højde b. 12-18 cm.
Athyrium filix-femina 'Nudicaule'
Dværgform med så godt som nøgne stængler og store kvast- agtige topdelinger, minder så meget om A. filix-femina 'Caput Medusa', at det kan være den samme. Højde 10-15 cm.
Athyrium filix-femina 'Plumosum Axminster'
Form med fine ekstra delinger  i de mindste bladdele, og tæt- siddende delvis overlappende småblade. Højde 80-90 cm.
Athyrium filix-femina 'Plumosum Axminster
Cristatum'. Form som forrige men desuden med små fine kamdelinger af alle bladspidser. Højde 80-90 cm.
Athyrium filix-femina 'Plumosum Divaricatum'
minder flygtigt om ovenstående, men har meget større afstand mellem småbladene. Findes også i cristatumform. 60-70 cm. 
Athyrium filix-femina 'Setigerum Cristatum'
kulturform med frynse- eller børsteagtige kamdelinger af bladspidserne. 
Athyrium filix-femina 'Vernoniae'
har bredt trekantede blade, som har tydeligt stilkede småbla- de De mindste bladdele har fine lidt uregelmæssige indskærin- ger i bladkanterne. Højde 60-70 cm.
Athyrium filix-femina 'Vernoniae Cristatum'
blade som foranstående men med fine delinger af kamdelinger i bladspidserne. Højde 60-70 dm.
 
Athyrium filix-mas 'Plumosum Divaricatum' 
den øverste fjerdedel af et blad.
Den ekstra plumosum deling af de mindste bladdele ses tydeligt på
fotografiet fra august 2012
-TIL REGISTRET
Fortsæt med fjerbregner fra andre verdensdele-