CETERACH OFFICINARUM MILTBREGNE
Ceterach officinarum syn. Asplenium ceterach
hører botanisk set til i Aspleniumarterne. Grunden til artsnav- net officinarum er, at den lille bregne har været anvendt i fol- kemedicinen som middel mod tungsind, som man troede skyld- tes sygdom i milten. I England kaldes den af samme grund for spleenwort.
  Miltbregnen findes ikke som vildtvoksende i Danmark og bortset fra en enkelt forekomst på Gotland heller ikke i Skan- dinavien. Ellers vokser den i de milde kystegne af Skotland, Irland og England og videre mod syd i Europa. 
  Bladene er tykke og en gang delte. Småbladene er ustilkede og på bagsiden besat med brune kirtelhår og skæl. Den tåler megen udtørring ved at rulle bladene sammen, så de kraftige brune hår derved kan formindske fordampning. 
  Den hævdes i nogle bøger at kunne tåle ned til 29 graders frost, fordi den kan klare den udtørring frosten forvolder, ved at rulle bladene sammen. 
  Ceterach officinarum er dog ikke så let at få til at vokse i Danmark, men det kan lade sig gøre på et lunt sted, mellem sten og på godt dræn i kalkholdig, stenet jord. Jeg har haft den voksende på samme sted i min forhave siden 1983, og siden 1990 i et tufstenshul. Den bliver langsomt større, og de læng- ste blade måler nu kun knap 10 cm. I England kan bladene blive 20 cm. lange og 5 cm. brede.
Ceterach officinarum i tufstenen oktober 2010.
-TIL REGISTRET
Fortsæt med næsten hårdfør Cheilanthesarter-