Dryopteris filix-mas, Almindelig Mangeløv fotograferet i forhaven maj 2012. Den består efter mange år af en hel del rosetter, 
selvom forhaven vender direkte mod syd, har den altså klaret sig storartet.
-
DRYOPTERIS FILIX-MAS ALMINDELIG MANGELØV
Almindelig Mangeløv vokser mange steder i Danmark både i skove, krat og på stendiger.
  Den kan altså vokse ret tørt og endog i fuld sol, men bliver størst og mest frodig i skygge på en let fugtig bund. Den kan blive mellem 1 m. og 1,20 m. høj, og bladene kan måle 25 cm. på det bredeste sted, og de er dobbelt fjersnitdelte, matte og
mørkegrønne med tydeligt savtakkede, spidst afrundede bladafsnit. Sædvanligvis måler bladets stængel fra en fjerde- del til en tredjedel af hele bladets længde, og den er især ved grunden tæt besat med ensfarvede lysebrune skæl. 
  Almindelig mangeløv kan udmærket vokse i god almindelig havemuld evt. tilsat bladkompost.
KULTURFORMER AF ALMINDELIG MANGELØV
-
Øverste fjerdedel af et 70 cm. højt blad af 
Dryopteris filix-mas 'Barnesii'
Dryopteris filix-mas 'Crispa Cristata' 
er en kulturform med krusede småblade, der har små kamde- linger i bladspidserne. Den har desuden en kort vækst med en kraftig bladstængel, så bladene derved er mere stive, krøllede og oprette end på andre sorter af Dryopteris filix-mas. Endvi- dere har den en ret stor deling i bladets øverste spids.
  Dryopteris filix-mas 'Crispa Cristata' er meget velegnet til at vokse i stenbedet selv på solåbne steder, blot det er mellem store sten. Højde 45-50 cm.
Dryopteris filix-mas 'Crispata'
er ligesom 'Crispa Cristata' en sammentrængt form. Småbla- dene er krusede og tætsiddende og uden kamdelinger.
  Bladene er bredere end cristataformens, og de virker mere kompakte fordi småbladene på grund af den forkortede stængel overlapper hinanden. Højde 45-50 cm.
Dryopteris filix-mas 'Barnesii'
har en meget opret vækst med ret smalle og lidt stive blanke blade, som har meget takkede og delvist indskårne bladkan- ter. Bladene er omkring 15 cm. brede, imod Almindelig Man- geløvs sædvanlige bredde på 25 cm. 
  Dryopteris filix-mas 'Barnesii' bliver fuldstændig ægte ved sporeformering. Højde 90 cm.
Dryopteris filix-mas 'Bollandiae' 
er en steril kulturform af Almindelig Mangeløv, som den ad- skiller sig fra, ved at have næsten helt indskårne bladafsnit, der får den til at se ud, som ekstra fjersnitdelt, hvilket giver den et luftigt  udseende. 
  Tilsyneladende udvikler den sporer, men de er ikke spirings- dygtige. Af den grund kan den kun formeres ved deling. Alle eksisterende eksemplarer er derfor delinger, som stammer fra den, der blev fundet i Kent i 1857. Det gælder også for den, jeg har købt i England midt i 1990erne. Højde 90 cm.
Dryopteris filix-mas 'Crispa Cristata' i stenbedet juni 2012
-
Dryopteris filix-mas 'Martindale' har delinger i bladets top, som ligner fiskehaler, juli 2012.
Dryopteris filix-mas 'Linearis'
har meget smalle småblade, og det gælder især småbladene af anden orden. Næsten lige så meget, som det ses på billedet til højre, men helt uden delinger. Højde 60-70 cm.
Dryopteris filix-mas 'Linearis Polydactylae'
er en gammelkendt sort i Danmark. Alle bladene er så redu- cerede, at sporehushobene er tvunget helt ud til bladkanterne, så de ligner en række små perler, som det ses på billedet til højre. Alle bladene har uregelmæssige og voldsomme delinger i toppen. Højde 70-80 cm.
Dryopteris filix-mas 'Cristata Lux Lunae Polydactylae'.
Den øverste del af et blad på 60 cm.

 
Dryopteris filix-mas 'Cristata Martindale'
har kamdelinger i alle bladspidser, som kan variere lidt, idet flere af dem desuden er tvedelte og yderligere mere eller min- dre delte. Alle småblade har mindre kamdelinger og drejer sig opad. Tvedelingerne i bladets spids krydser ofte ind over hin- anden. De sovende blade, som om sommeren allerede gør klar til at bryde frem det efterfølgende år, kan af og til være så tal- rige og kraftige, at de presser de store blade udefter, så man ser en stor lys krone midt i rosetten. Når bladene ruller sig op, viser den sig at bestå af flere rosetter. Højde 60-90 cm. høj
Dryopteris filix-mas 'Decomposita'
har indsnævringer ved grunden af de mindste bladdele, og nogle af disse små blade er mere eller mindre reducerede. Nederst er småbladene så dybt delte, at nogle af dem faktisk er ekstra delte. Altså en Almindelig Mangeløv med tendens til af være tre gange fjersnitdelt. Højde 60 cm.
Dryopteris filix-mas 'Depauperatum Padley' 
er en kulturform med et meget spinkelt udseende. De mindste bladdele er uregelmæssige, og nogle en del reducerede og en- kelte af småbladene har små kamdelinger. De smalle reduce- rede blade gør hele plantens udseende meget let og luftigt. 
   Flygtigt set minder den en hel del om Dryopteris filix-mas 'Lineare Polydactylae', som ses på billedet nedenfor, dog er delingerne ikke så voldsomme. Højde 60 cm.
Dryopteris filix-mas 'Linearis Polydactylae'.
Toppen af et blad juni 2012.
D. filix-mas 'Cristata Lux Lunae Polydactylae'
er en gammel sort, som adskiller sig fra andre cristatumformer ved at have lyse gulgrønne bladrande, som virker fint, når den er plantet på et skyggefuldt sted. 
  Sortsnavnet Lux Lunae, betyder Månelys og tilføjelsen Poly- dactylae mange fingre. Højde 60 cm.
Dryopteris filix-mas 'Succisa'
er en underlig kulturform af ukendt oprindelse. Nogle af dens blade har næsten normale delinger i bladenes øverste spids, men de fleste ser ud som om, de er skadet af forårsfrosten.
  Dryopteris filix-mas 'Succisa' er mere særegen end køn. De underlige mørke blade får den dog til at virke meget tæt, så den kan anvendes som en rolig baggrund for små bregner eller andre lave planter med lyse farver. Højde 60-70 cm.
-Tilbage til 1. Dryopteris Affinis
-Tilbage til 2. Dryopterisarter Am.- Expansa
-TIL REGISTRET
Fortsæt med 4. Dryopteris fragrans til Dryopteris wallichiana-
-
-