Hypolepis millefolium midt i oktober 2012. Da den blev plantet ud i juni havde den kun et blad, 
så den kom hurtigt i gang med at etablere sig.
-
HYPOLEPIS MILLEFOLIUM, TUSINDBLADBREGNE
Hypolepis millefolium Tusindbladbregne
er hjemmehørende i New Zealand. De lyse blade er tre til fire gange delte og udgår fra krybende jordstængler, der forgre- ner sig til alle sider. Den holder sig dog nogenlunde samlet  og danner en gruppe af blade. 
  Den foretrækker en let sur og sandet jord, hvor den trods sin måde at brede sig på ikke bliver noget problem, hvis den trives, for ellers kan den finde på at "flytte sig", indtil den har fundet det sted, hvor den gerne vil gro. 
  Tusindbladbregne, der kan tåle ned til -18 graders frost,  visner væk om vinteren, mens jordstænglerne overlever. Trods en del års erfaring med den, var den nær forsvundet efter den strenge vinter 2010-11.
  For en sikkerheds skyld blev noget af den pottet og opbe- varet i bregnedrivhuset den efterfølgende vinter. Det viste sig at være klogt, for efter den uventede strenge forårsfrost i maj 2012, forsvandt den helt, og da den igen blev plantet ud i juni havde den i begyndelsen kun et blad.
-TIL REGISTRET
Fortsæt med Leptogramma levingii-