Matteuccia orientalis julid 2010.
-
MATTEUCCIA STRUTHIOPTERISARTER, STRUDSVINGEBREGNER
Matteuccia orientalis, synonym Pentarhizidium orientale. Orientalsk Strudsvingebregne er fra Asien. Den har to slags blade. Sterile blade, som visner væk om vinteren, og spore- bærende stive, mørke 40 cm høje blade, som bliver siddende hele vinteren. I modsætning til den strudsvingebregne, som vokser i Danmark, danner Orientalsk Strudsvingebregne hverken udløbere eller siderosetter.
  Orientalsk Strudsvingebregne er en stor flot plante, der trods de op til 90 cm. lange blade ikke syner meget højere end omkring en halv meter. Det skyldes, at de store blade bøjer sig elegant i buer til alle sider. Den fylder af samme grund en del, og er derfor bedst egnet som solitærplante, men kan have stor virkning, ved at anvendes som baggrund for små planter i et stort stenbed.
Matteuccia struthiopteris
vokser flere steder i den danske natur, men på grund af land- brugets dræning gennem mange år, er den ikke så almindelig som tidligere. 
  Strudsvingebregnen har to slags blade. Sterile blade som bliver meget høje, hvis den vokser på et fugtigt sted, og spore- bærende blade som kun bliver 45 cm. De sidste dannes i løbet af sommeren og bliver siddende hele vinteren.
  Den kendes let på, at de store blade, som er to gange delte, har småblade næsten helt til grunden, og når de stive spore- bærende blade dannes i rosettens midte, er man ikke længere i tvivl. Desuden får ældre planter efterhånden en kort stam- me, som kan blive temmelig høj. 
  Den breder sig meget til alle sider med lange, sorte skællede udløbere, som dog er lette at fjerne, da de vokser lige under overfladen, men man må holde øje med det, inden de når at etablere nye planter, hvor disse er uønskede.
   I USA og Canada sælges de nyoprullede blade som grøntsag under navnet 'fiddle heads'. Der er dog tale om underarten Matteuccia struthiopteris ssp. pensylvanica. Den danske Strudsvingebregne kan bruges på samme måde, men uanset hvad art det end er, så indeholder de 12-15 cm. bispestave/ Fiddle head's en svag men flygtig gift. De skal derfor koges 8-10 minutter før endelig tilberedelse. Opskrifter kan søges på internet under "Fiddle head cook book".
En gruppe Strudsvingebregner i slutningen af maj 2010.
-
-
-TIL REGISTRET
Fortsæt med Onoclea sensibilis Perlebregne og Ophioglossum vulgatum Slangetunge-