Polypodium vulgare, Almindelig Engelsød på sydsiden af et stenbed, 
hvor der er sol fra midt på formiddagen til hen på eftermiddagen. August 2012.
-
POLYPODIUM VULGARE, ALMINDELIG ENGELSØD OG KULTURFORMER
Polypodium vulgare, Almindelig Engelsød
vokser mange steder i den danske natur, i skovkanter, på heder og stengærder, og Almindelig Engelsød holder sig ikke engang på jorden, for nogle steder vokser den som epifyt højt oppe på gamle egetræers krogede grene, hvor den krybende jordstængel kan samle lidt næring og fugtighed i barkens dybe furer.
   Polypodium vulgare er altså en meget nøjsom plante, og 
dens størrelse afhænger naturligvis af, hvor meget næring og vand den har til rådighed. 
  En sandet, neutral til let sur jord passer den fint. Den vil ligeledes gerne vokse i halvskygge, men den kan også klare sig på en varm og solrig plads. Skulle det blive for tørt, ruller den bladene sammen, for atter at rette dem ud, når der kom- mer regn, men vil man holde den pæn, kan det nok betale sig at vande i meget tørre perioder.
Polypodium vulgare 'Bifido Cristatum'
er tvedelt et stykke fra bladets top og har desuden små kam- delinger i toppen såvel som på alle småblade. Delingen i bla- dets øverste spids er tit bredere end bladet. Højde 45 cm.
Polypodium vulgare 'Congestum Cristatum'
er en forholdsvis ny sort lanceret af Martin Richard, hvor fra jeg fik den hjem i 1996. Den har flere slags blade. Nogle er  omdannede, tre gange delte blade, andre som er delvist om- dannede, og helt almindelige engelsødblade, men af dem er der dog ganske få. Højde 30 cm.
Polypodium vulgare 'Cornubiense Grandiceps'
kan være opstået som en hybrid mellem Polypodium vulgare 'Bifido Cristatum' og en anden kulturform, Polypodium vulgare 'Elegantissimum'. Højde 30-45 cm.
Polypodium vulgare 'Elegantissimum',
som ofte kaldes P. vulgare 'Elegans', har også været kaldt Polypodium vulgare 'Cornubiense'. 
  Polypodium 'Elegantissimum' danner nogle få sporer, men de er ikke rigtig levedygtige. Alligevel er den muligvis delvis ophav til den gamle Cornubiense sort, hvis oprindelse ikke er kendt.  40 cm. høj.
Polypodium vulgare Bifido Cristatum  fotograferet først i september 2012.
Polypodium vulgare 'Ramosum Hillman' 
er flygtigt set ikke meget forskellig fra vildformen. Nærmere eftersyn afslører dog, at de fleste af bladene er gaffelformet delt flere gange, så bladet i nogle tilfælde bliver mindst lige så bredt, som det er højt. Højde 30 cm. 
Polypodium vulgare 'Trichomanoides Backhouse'
fik jeg foræret uden navn. Den var i en sørgelig forfatning, da den var blevet overvandet gennem længere tid i et meget vådt bed. Den blev plantet ud på stedet, hvor den stadigvæk vokser, men det tog tre år før de første spæde blade viste sig, så tålmodigheden blev belønnet, for det er formodentlig en af de bedste kulturformer af Polypodium vulgare.
  Den har helt tydelig to slags blade helt almindelige og nogle, der er helt eller næsten helt delte, som bortset fra de øverste småblade er op til fire gange delte. 
  Polypodium vulgare 'Trichomanoides Backhouse' er frem- avlet før 1873 i en planteskole i England, og Backhouse var stedets navn. Den er opstået ved såning af sporer af en Poly- podium vulgare 'Elegantissimum', som den da også kan minde noget om, men den har mere spinkle blade og er i fremtoning mere spæd i både højde og bladbygning. Højde 30 cm.
-
-
-
-
-
Nyt blad af Polypodium vulgare 'Ramosum Hillman.
-
Som eksperiment blev Almindelig Engelsød sidst i oktober 2010 sammen med stenurt, Sedum album 'Coral Carpet' plantet ud
på eternittaget på et sted, hvor der kun er morgensol. Præcis to år efter er de der stadigvæk.
De brune blade er gamle blade fra året før, som af en eller anden grund er blevet siddende.
-Tilbage til 1 Polypodium australe og kulturformer
-Tilbage til 2 Polypodium glycyrrhiza m. flere 
-TIL REGISTRET
Fortsæt med Polystichumarter, Skjoldbregner-
-
-