Polystichum acrostichoides fotograferet sidst i juli 2012. De sporebærende småblade i toppen er smalle og kortere end de sterile 
og sporerne er ved at være modne. Efter sporerne er kastet dør sporebladene i toppen og visner bort. 
Bregnen foran til venstre er en cristatumform af Fjerbregne, Athyrium filix-femina.
-
Polystichum acrostichoides,
som er vist på det første billede, hører hjemme i det østlige Nordamerika fra Canada og USA's skove og ind i landet til de midtvestlige egne. Det oplyses i enkelte bøger, at den også skulle findes i Grønland, men det er ikke rigtigt. 
  Polystichum acrostichoides har enkelt fjersnitdelte blade og  småblade med savtakket rand, og her ses det for skjoldbreg- ner så karakteristiske kendetegn den opadvendte flig ved bladets midterstængel meget tydeligt.
- Om foråret er de oprullende blade ligesom bladene på en del andre skjoldbregner dækkede af silkeagtige hvide hår.
På de sporebærende blade, der kommer først, er de øverste småblade smalle og kortere end de sterile småblade, og kan være så tæt besat med sporer, at der ved modningen kun er de rustfarvede sporehushobe synlige. 
  Polystichum acrostichoides er helt  hårdfør i Danmark, og kaldes i USA for Christmasfern, fordi dens blade anvendes til afskæring og som  pyntegrønt ved juletid. Højde 60 cm.
-
SKJOLDBREGNER 1. 
POLYSTICHUM ACROSTICHOIDES TIL POLYSTICHUM PSEUDOMAKINOI 
Genvej til Skjoldbregner 2: Bredbladet Skjoldbregne, Polystichum setiferum og kulturformer-
Genvej til Skjoldbregner 3: Flere Polystichumarter
fra P. stenophyllum til P. wilsonii. og hybrider-
Polystichum aculeatum, Tornfliget Skjoldbregne
er den eneste skjoldbregne, der findes i den danske natur. Det er en flot bregne med stive, vintergrønne, lancetformede og to gange delte blade. Småbladenes rand har fine tornagtige hår, deraf det danske navn. 
  Tornfliget skjoldbregne vokser i flere europæiske bjergsko- ve, i Norge og Sverige, i tropernes højere liggende bjerge og den findes både på den nordlige og sydlige halvkugle,  men ikke i Nordamerika.
  Tornfliget Skjoldbregne er en udmærket havebregne, som trives både i sol og skygge, men den udvikler sig smukkest og størst, hvis den har skygge noget af dagen. Jorden bør være fra neutral til let kalkholdig. Højde 75-90 cm.
Polystichum andersonii,
som er fra det vestlige Nordamerikas skove, har to gange del- te blade med spidse indskæringer i småbladene. 
  Polystichum andersonii udvikler til tider bulbiller på den øverste del af bladet i bladhjørner ved bladets stængel. En sådan yngleknop kan dog ikke danne en ny plante, uden den kan få næring fra det blad den sidder på. I naturen sker det når bladet af en eller anden grund er bøjet ned, så bulbillen kan komme i kontakt med jord, for eksempel når bladet er blevet trykket ned af vinterens sne, og om foråret ikke helt er begyndt at visne. 
Polystichum aculeatum og Rhododendron nakaharai juli 2012.
Udsnit af større billede.
Polystichum braunii, Smalbladet Skjoldbregne
vokser ikke i den danske natur, men i bjergskovene på den skandinaviske halvø, i Nordamerika, Japan og Kina. Den kan kendes på, at den frie del af bladstænglen er meget kort, og at de nederste småblade aftager gradvist i størrelse, så de ved grunden kun er nogle få centimeter lange.
  Polystichum braunii har smalt lancetformede, to gange delte blade, hvis bladkanter er besat med små lyse hår. Ved oprul- ningen, som sker ret tidligt om foråret er bladene skinnende blanke, lysegrønne og helt lodne af de sølvhvide hår. Senere bliver bladene mørkere med brune skæl på stængelen. 
  Smalbladet skjoldbregne er fuldstændig hårdfør, og kan tåle meget streng frost, helt ned til -40 grader. Den klarer sig bedst i skygge i en ikke alt for tung havemuld, og den har ingen særlige krav med hensyn til jordens surhedsgrad. Højde 60-90 cm.
Polystichum imbricans
synonym, Polystichum munitum var. imbricans regnes af nogle botanikere for at være en dværgform af P. munitum, mens andre hævder, at der er tale om en selvstændig art. Den har samme slags en gang delte blade som Polystichum munitum, men bladstænglerne er kortere så småbladene overlapper hinanden. Højde 50 cm.
Polystichum braunii nederste del af to blade 
kun 4-5 cm. fra rosetten, de udgår fra.
-
Polystichum lonchitis, Krumfinnet Skjoldbregne
vokser flere steder på den nordlige halvkugle. I Norge, Sve- rige, Grønland, Færøerne, Island, i det nordlige England og Skotland samt i Asien og Nordamerika, men ikke i Danmark.
  Krumfinnet skjoldbregne har smalle, stive mørkegrønne til dels udbredte blade, der er en gang delte med noget taglagte, opad krummede, og korte, spidst savtakkede småblade, som overlapper hinanden og sidder langt ned på bladstænglerne. 
  Der er blandt havefolk delte meninger om hvilken jordbund Krumfinnet Skjoldbregne foretrækker. I Norge og Sverige vokser den på stenede steder, hvor der er kalk i jorden, men da den også findes i det skotske højland, som er kalkfattigt, kan man jo vælge at give den neutral jord. Den regnes for at være vanskelig i kultur, men det er min erfaring, at den trives godt i almindelig god havejord tilsat grus og småsten, og helst på let hævet bed mellem sten både i skygge eller lysåbent, men dog i skygge midt på dagen. Højde 40 til 60 cm.
Polystichum makinoi
stammer fra Japan og Kina, hvor den vokser i en højde fra 900 til 2200 m. over havet. De vintergrønne, aflangt trekantede, blade er to gange delte, blanke og  regelmæssigt bygget. 
   Polystichum makinoi er utrolig smuk, med elegant udad bø- jede blade. Den er helt hårdfør hos os, men oprulningen af nye blade begynder tidligt i maj, så den bør plantes i skygge og dækkes om  foråret, så sen nattefrost ikke svider spidserne.
   En porøs humusrig jord, som holdes nogenlunde neutral eller en smule kalkholdig passer den fint. Højde 60-70 cm.
Polystichum lonchitis med nye blade i en krans af
grønne overvintrede blade sidst i maj 2011.
-
Polystichum munitum august 2012.
Udsnit af større billede
Polystichum neolobatum,
som stammer fra Nordøstasien, Kina, Japan og Taiwan har vintergrønne, smalle lancetformede, blanke noget læderagtige to til tre gange delte blade, med rødbrune stængelskæl.
  Selvom bladene føles hårde og stive, så bøjer de sig elegant til siderne på grund af de smalle blades længde. 
  Polystichum neolobatum trives i en neutral til let sur og porøs jord i skygge eller halvskygge. Der er lidt delte meninger om hårdførheden, amerikanerne siger ned til 29 graders frost, og englænderne mener, at den kun kan klare fra -18 til -12 gra- ders frost. Denne uoverensstemmelse skyldes antagelig, at der i USA er et tykt snedække mange steder. Her i Beder har den vokset siden 1998 og har klaret sig fint hver vinter, og der har ikke været problemer med forårsfrosten, for den kommer ret sent i gang med at rulle nye blade. Højde 40-50 cm.
-
-
Polystichum neolobatum sidst i juli 2012.
Polystichum munitum
er en nordamerikansk art, som vokser i den vestlige del af Canada og USA helt ned i Californien og på en enkelt lokalitet i Mexico.
  Polystichum munitum, som kaldes 'Western sword fern', min- der flygtigt om en anden nordamerikansk art Polystichum acrostichoides, Christmas fern fra det østlige Nordamerika. De har begge enkelt fjersnitdelte blade med savtakket rand, men Polystichum munitum bliver højere, altså er den noget større end Polystichum acrostichoides og har blødere mere tætsiddende og længere småblade, så de største blade kan være op til 15 cm. brede. Højde op til 90 cm.
Polystichum munitum 'Crisped Form',
som er en af flere kulturformer, der er opstået i USA. Den lig- ner vildformen men har krøllede småblade, som vender og drejer sig, så de fanger lyset med den blanke overflade i man- ge små glimt. De ellers fint savtakkede bladrande har nogle steder tilløb til lidt dybere indskæringer. Højde 90 cm.
-
Polystichum polyblepharum sidst i maj 2011.
Polystichum polyblepharum,
som stammer fra Japan, Korea og Kina, har vintergrønne, to gange delte blanke blade. De mindste småblade er svagt tak- kede. Bladstænglerne er så tæt besat med skæl, at det har givet den artsnavn polyblepharum, der betyder mange vipper.
  Polystichum polyblepharum trives i neutral til let kalkholdig jord med nogenlunde dræn helst i halvskygge, men bortset fra de varmeste timer tåler den nogen sol, hvis der er adgang til fugtighed i tørre perioder. 
  Den smukke bregne er helt hårdfør i Danmark, for den tåler ned til -23 graders frost. Det er altså ikke vinteren, der giver  problemer, men den kommer ret tidligt i gang med at rulle nye blade op, især når foråret er lunt, så det betaler sig at sørge for dækning mod forårsnattefrost.  Højde 60-70 cm.
Polystichum proliferum
er fra Australien, hvor den vokser højt oppe i bjergene. De mørkegrønne, to gange delte blade, er mørkest langs midter- stænglen, der har brune skæl. Artsnavnet proliferum skyldes dens evne til at danne bulbiller (yngleknopper), der udvikles i bladhjørner øverst på bladet.
  Polystichum proliferum tåler ned til -12 graders frost og er hårdfør flere steder i England, men den har meget svært ved at klare de danske vintre. En bregnesamler i Sydslesvig har haft den ude i sin have i adskillige år. Her i Beder er det lykkedes at holde liv i et par stykker, men de er meget små, og en af dem gik til vinteren 2010-11. Højde 90 cm.
-
Polystichum pseudomakinoi
som er fra Japan og Kina, har vintergrønne, aflangt trekan- tede og to gange delte, matte blade med tendens til endnu en deling helt nederst på bladet. Den ligner Polystichum makinoi meget, men pseudomakinoi's småblade af anden orden er lidt større, om foråret er bladene næsten mere gule end grønne. 
  Polystichum pseudomakinoi kan vokse skygge, og kan tåle  sol noget af dagen. Den grøngule farve holder sig længere på en lys vokseplads, men alt for meget sol kan få bladkanterne til at blive brune, og selvom den nævnes som helt hårdfør, så er den bedst beskyttet mod den lumske sene forårsfrost på en skyggefuld plads. Højde op til 80 cm.
Polystichum retroso-paleaceum.
Igen en bregne fra Japan og Korea. Den har høje, lancetfor- mede ret brede, to gange fjersnitdelte blade, som i begyndel- sen er dækket af lyse hår. De minder flygtigt set noget om Polystichum polyblepharum, men er bladvævet tyndere, de mindste bladdele lidt større og de bliver senere matte og noget mørkere med et gråligt skær. 
  Polystichum retroso-paleaceum er helt hårdfør og meget smuk om foråret med sine nye lyse blade, men den begynder  oprulningen så tidligt som sidst i april, selv i skygge, kan det ske, så den må skånes med en omvendt spand, når der meldes nattefrost om foråret, selvom det er en trøst, at den er flink til at udvikle flere nye blade i løbet af sommeren. Højde 90 cm. 
 
Et  fem år gammelt eksemplar af Polystichum pseudomakinoi.
-TIL REGISTRET
Fortsæt med 2. Polystichum setiferum, Bredbladet Skjoldbregne-