PTERIDIUM AQUILINUM, ØRNEBREGNE
Ørnebregnen Pteridium aquilinum
er en smuk bregne, men lad den blive i skoven, i en have vil den brede sig for meget, og når den først er etableret, er den praktisk talt umulig at udrydde, og det blev for nogle år siden antaget, at den kunne forurene grundvandet med sin gift, der blev betragtet som værende unedbrydelig, og samtidig med var den under mistanke for at kunne forårsage kræft.
  Men smuk er den med sine høje, tre til fire gange delte tre- kantede blade, hvis frie stængler udgør halvdelen af bladets totale længde. Bladene udgår fra vidt forgrenede rodstængler, og de kan danne store sammenhængende grupper.
  Ørnebregnen vokser især på morbund i skove og på heder og findes hist og her i Danmark, og vil man se dem, så besøg sko- vene i det jyske søhøjland, hvor den flere steder vokser i lys- ninger og langs skovveje. Højde fra 50 cm. til 2 m.

-
Pteridium aquilinum, silhuet af 
det øverste af et 60 cm. højt blad.
-
EN ULVEFOD SELAGINELLA KRAUSSIANA
-
Ulvefodarten Selaginella kraussiana, september 2012.
Selaginella kraussiana
Den lille ulvefod er velegnet som  bunddækker også mellem større bregner.  Den minder en hel del om den europæiske art Selaginella helvetica, der er meget vanskelig i kultur. 
  Selaginella kraussiana er derfor en god erstatning, og det er meget let at få den til at etablere sig, idet den villigt breder sig med sine lange rodslående tråde. Den sår sig selv, dukker op de mest overraskende steder, og er let at fjerne, hvor den er uønsket.
  Selaginella kraussiana stammer oprindelig fra Nordafrika, men vokser nu i naturen på øerne i Atlanterhavet og Caribien.
 Selaginella kraussiana bliver kun omkring  5 cm. høj. Den er hårdfør i almindelige danske vintre og tåler ned til mellem -23 og -18 grader. Om foråret kan der være mange gule og kede- lige blade, som man med forsigtighed kan plukke af, og med mindre man har større områder med den smukke bunddæk- ker, er det klogt at beskytte den med en rist eller et net, for solsorten finder den særdeles velegnet til redebygning.
  De fleste ulvefodplanter, som vokser på heder og i højmoser i Danmark, er sjældne og alle er omfattet af fredning.
Et blad af Selaginella kraussiana. De kølleformede blade
på 1 cm., der ses flere steder, er sporeblade.
Den lange tråd er klar til at slå rod med et nyt blad i spidsen
-TIL REGISTRET
Fortsæt med Woodsiaarter, Frynsebregner-