Pellaea atropurpurea juni 2011. Den vokser på et sydvendt stendige med sol det meste af dagen. 
Den lille nellike er Dianthus pavonius og bag ved den vokser en lille Heuchera pulchella.
-
PELLAEA ATROPURPUREA OG PELLAEA GLABELLA
Pellaea atropurpurea
er fra det nordøstlige USA. Den har grågrønne, trekantede, en til to gange delte blade med tynde bladstængler, som er lyse, så længe bladene er helt nye, for senere at blive så mørkerøde, at de næsten er sorte. Det latinske artsnavn be- tyder da også 'blivende purpur'.
  Pellaea atropurpurea er hårdfør i Danmark, dog kun på 
visse betingelser. Den foretrækker en neutral til lidt kalk- holdig jord og kan klare en almindelig dansk vinter fint, hvis den er plantet på godt dræn i et stenbed, og helst imellem større sten. Den lille vintergrønne bregne tåler dårligt vort omskiftelige klima. Derimod kan den klare en del tørke og sol. Hvis den trives bliver den i Danmark op til 30 cm. høj, men i Nordamerika kan den nå en højde på 45 til 50 cm.
Pellaea glabella
er i naturen så vinterfast, at den kan klare ned til omkring 40 graders frost. Alligevel regnes den ikke for at være hårdfør hverken i Danmark eller i England. Det største problem begge steder er den megen vintervæde.
  Pellaea glabella har grågrønne, to gange delte blade, og mør- kebrune næsten sorte hårløse bladstængler. 
  Jeg har uden nævneværdigt held forsøgt at få den lille bregne til at vokse flere steder i stenbede og stengærder. Det eneste sted det virkelig er lykkedes er i en stor ret flad krukke med virkelig godt dræn. Om vinteren står den i læ ved en østvendt garagemur med en stor plastplade stillet skråt op ad muren, så krukken ikke får anden væde end dis eller fygesne, og det har den klaret sig udmærket med i mange år, men i 2009 var den blevet så stor, at det blev nødvendigt at dele den og samtidig med forny jorden i krukken. 
   I engelske bøger anbefales Pellaea glabella til alpint hus, og den betragtes som vanskelig i kultur, så jeg har også et par meget fine eksemplarer i det uopvarmede drivhus.
-
-
Pellaea glabella i den omtalte krukke september 2012. 
Den er endnu ikke så stor som før deling og omplantningen i 2009.
-TIL REGISTRET
Fortsæt med to Phegopterisarter-